Civil konferencia Martonvásáron

...folytatás a címlapról.

Elekes Zsuzsa: a Civil Szervezetek Regionális Szövetségének elnöke köszöntötte a konferenciát és röviden ismertette a CISZ célját és szolgáltatásait. Fontosnak tartja a szervezetek közötti közös cél megtalálását és az együttműködésben a munkamegosztást.

Martonvásári kastélypark

Varga Endre a Veszprém Megyei Civil Ház vezetője előadást tartott a civilek és az önkormányzat közötti együttműködésről. Kiemelte a kidolgozott stratégia fontosságát, az érintett szervezetek eddigi tevékenységének megerősítését, egységes keretek, egyeztetett célok kialakítását. Az összefogás alapja elsősorban a közös hang megtalálása legyen. Az együttműködés ne csupán szakmai, hanem területi, és a kistérségek szintjén is alakuljon ki. A civil szervezetek fő feladata a döntéshozatal előkészítése, a civil érdekérvényesítés segítése és amennyiben a feltételek adottak önkormányzati feladatok átvállalása.

Szabó Tamás Ercsi polgármestere beszélt a helyi tapasztalatokról, a Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítványról, mely kiemelten támogatja a településen a közösségi szintű rendezvényeket, amatőr művészeti mozgalmakat, szabadidős és sportrendezvényeket, az ifjúság közéletben való részvételének fejlesztését célzó programokat stb.

Szabó Mária a Természet Hangja című lap főszerkesztője, a Kistérségi Civil Kerekasztal (továbbiakban KCK) elnöke a szervezet megalakulása körülményeit, működését, céljait ismertette. 14 civil szervezet képviselője 2009. május 15.-én alakította meg az ercsi kistérségben a KCK-t. Közös cél: a térségben működő civil szervezetek esélyegyelőségének, közös érdekképviseletének megteremtése, egyeztető fórumok az önkormányzattal, civil szervezetek közötti partnerség fejlesztése. A szervezet nem bejegyzett egyesületként, hanem informális úton működik.

Martonvásári kastélypark

Dr Szabó Anikó szervezetfejlesztési tanácsadó előadásának témája a partnerségi keretek között közös, nagyobb léptékű fejlesztési program (civil stratégia) professzionális előkészítése és megvalósítása. Várt eredmények:
- széleskörű civil szakmai együttműködő körre épülő konszenzusos, kistérségi, fejlesztési ernyőstratégia;
- a kistérség szervezetei közti kommunikáció, együttes gondolkodás megerősödése.

Kovács György a Civil Szervezetek Regionális Szövetségének programvezetője hozzászólásában rámutatott arra, hogy fontos a hitelesség, hogy mások számára is átláthatóvá tegyük programjainkat, döntéseinkben legyünk következetesek, vonjunk be minél több embert. Használjuk ki és őrizzük a helyi értékeket (tárgyi, szellemi hagyományok).

Szendrői Júlia (vidékfejlesztési irodavezető, Völgy Vidék Közösség)) Lehetőségek, feltételek, feladatok a LEADER támogatások kapcsán. A pályázat előreláthatólag az ősz folyamán kerül kiírásra és 2013-ig 260 millió Ft költhető el a két völgyben (Szent László Völgy és Váli Völgy). Ebben a pályázatban lehetőség van az önkormányzatok és a civilek együttműködésére és a térségi összefogásra.

A konferenciát Salamon Ferencné projektvezető összegzése zárta. A projekt tevékenységei (civilfórum, képzés, tapasztalatcsere, pályázatíró tréning) során kiderült, hogy az összefogás, az együttműködés igénye meg van a szervezetekben, de a jól működő hálózattá válás még sok időt és komoly munkát igényel. Szükség van a továbblépésre, a térségben egy közös civil stratégia kialakítására. A konferencia előadóitól nagyon sokat segítséget kaptunk ehhez az előrelépéshez.

civil fesztivál Martonvásáron

A projekt záró-rendezvényeként május 30-án délután került sor a MTA Kutató Intézet Parkjában – a szigeten – a Partnerségi Kör szervezeteinek közreműködésével rendezett IV. Civil Fesztiválra. A konferencián 35 fő, a fesztiválon 800 fő ( 300 fő aktív résztvevő és 500 fő érdeklődő) jelent meg.

Martonvásár, 2009. június 5.
Salamon Ferencné


Konferencia

2009. május 30. 10 óra

„A civil együttműködés továbbfejlesztése és működtetése a Szent László Patak Völgyében”

Helyszín:
Martonvásár, Brunszvik Kastély előadóterem

Szervező:
A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány és partnerei

Civil fesztivál

2009. május 30. 12 óra

Szeretettel várjuk Önt és Családját a IV. Civil Fesztiválra és Néptáncgálára

Helyszín:
Az MTA Kutatóintézet szigete

Szervezők:
Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület, Művészeti Iskola
A rendezvény a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezodés, Szakmai és Területi Együttmuködés Kollégium támogatásával valósul meg.A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram és a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.